Børnemiljøvurdering

Som fundament til vores børnemiljøvurdering ligger vores værdigrundlag, der belyses i vores læreplaner.

Vi vil i det følgende beskrive vores intentioner og visioner i forhold til det børnemiljø vi tilbyder i Solstrålen.

Vi deler vurderingen op i tre synsvinkler: Det fysiske børnemiljø, der omhandler de fysiske rammer ude som inde. Det æstetiske børnemiljø, der handler om, hvordan de fysiske rammer påvirker børnene og endelig det psykiske arbejdsmiljø, hvordan vi oplever at børnene trives.

Fysisk Børnemiljø:

Vi bor i en ældre rødstensvilla, der tidligere har fungeret som pedelbolig. Vi råder over 210 m2 bolig fordelt på to etager. Vi har et udenomsarel på 1200m2. Desuden et barnevognsskur. Institutionen ligger i en skolegård, grænsende op til grønt område på den ene side og til en mindre befærdet vej på den anden.

Vi arbejder på at være en miljøbevidst institution mht. vand, elektricitet og
Varme.
Vi er en aldersopdelt institution, hvor de fysiske rammer indikerer de forskellige rums anvendelsesmuligheder.
Vi har et motorisk udfordrende miljø inde som ude. Inde, ved at vægte et tumlerum højt, samt plads til stillesiddende aktiviteter med ro omkring. Ude ved en legeplads med mange forskellige udfordringer.
Vi har god plads til det enkelte barn og overholder minimumspladskravene
Vi vælger miljøgodkendte byggematerialer
Vi serverer økologisk mad, så vidt det er muligt
Vi har installeret ventilatorer for at sikre et godt indeklima
Vi bruger miljø-og allergivenlige rengøringsartikler, sæber, cremer osv

Problemer:Vores rum er for store og åbne med møblering langs vægge, hvilket både giver for mange børn samlet og for meget larm og ukonstruktiv leg.

Løsning/mål:Etablere opdelinger i rummene evt. med mobile vægge, kasser o.a, så der opstår mindre rum.
Problem:Manglende udendørsfaciliteter.
Løsning/mål: Vi søger fonde og laver arbejdsweek-ends
Problem: Glatte trappetrin på trapper til 1.sal
Løsning: Vi monterer skridsikkert materiale på trapperne.

Æstetisk børnemiljø:

Huset er indrettet med to opholdsrum i stueetagen og to opholdsrum på 1.sal, hvilket giver en naturlig opdeling af børn og voksne. Alle opholdsrum har et godt naturligt lysindfald og selve byggestil ( vinduer, trapper osv.) er holdt i gammel stil. Væggene er malet i lyse farver

Vi oplever at små børn holder af små enheder. Vi tilstræber at der med mobilt inventar kan skabes mindre rum i rummet
Vi tager udgangspunkt i børnenes interesseområder i indretningen
Vi vælger materialer der tiltaler børnene
Vi udsmykker med egne produktioner, fotos fra ture osv.

Problem: Væggene er for uinspirerende uden sansemæssige udfordringer
Løsning/mål: Vi får i højere grad dekoreret vægge og lofter evt, af kunstner, opsat spejle, uroer, etablering af ”miljøer”
Problem: Vi har en tendens til at lade indretningen styres af voksenæstetik
Løsning/mål: Vi vælger to voksne til at specialisere sig i børneæstetik og inspirere os andre.

Psykisk Børnemiljø:

Vi er som sagt en aldersopdelt vuggestue, der i øjeblikket er grupperet i to grupper med henholdsvis 3 voksne til børnene i den ældste gruppe og 4 voksne til børnene i den yngste gruppe. Børnene er dog samlet om morgenen og eftermiddagen, hvilket betyder at alle børn kender alle voksne og omvendt.

Vi har haft en pædagogisk lørdag med undervisning af pædagogisk konsulent under overskriften: ” Relationer”.
Vi tager vores jævnligt vores læreplan op til debat.
Vi praktiserer anerkendende pædagogik
Vi anerkender vigtigheden af små børns venskaber
Vi værdsætter humor blandt børn og voksne højt
Vi dyrker interessefællesskaber på tværs af grupper
Vi holder en god tone overfor børn og voksne

Problem: For mange børn i grupperne giver for lidt en til en kontakt og for lidt plads til det enkelte barns initiativer.
Løsning: Vi skal blive bedre til at overholde vores gennemsnitsnormering.

Problem: Ind imellem er her for meget hektisk voksenaktivitet.
Løsning: Huske at komme ned i øjenhøjde og inddrage børnene i flere dagligdags gøremål og gemme en del af gøremålene til middagsstunden, hvor de fleste sover.

Comments are closed.