Målsætning

VUGGESTUEN SOLSTRÅLEN

Den private vuggestue ”Solstrålen” er en lille institution der drives i henhold til dagtilbudslovens § 19. Vi holder til i et gammelt hyggeligt hus på Rødkildevej 9c i Lendemarke på Møn. Vuggestuen ejes af Lene Staun Frimann, børnefysioterapeut, og drives sammen med Nina Rasmussen, der er pædagogisk leder.  Institutionen fungerer som en selvejende institution med en tostrenget bestyrelsesmodel. Det betyder at der er såvel en institutionsbestyrelse som en forældrebestyrelse (se nærmere i vedtægterne).

Der er plads til 28 børn mellem 0 og 3 år. Personalegruppen består udover Lene og Nina af 2 pædagoger, 1 pædagogisk assistent og 2 medhjælpere. I perioder med mange børn ansættes en ekstra medarbejder i en tidsbegrænset stilling. Vi opererer med en gennemsnitsnormering på 24 børn.

Vuggestuen er åben 50,5 timer ugentlig. Mandag til onsdag  fra kl. 6.30 til kl. 16.30, torsdag 6.30-17.45  og fredag fra kl. 6.30 til kl. 15.45. Vi har ingen lukkedage, men kan godt forespørge om der er brug for pasning på særlige dage, f.eks. 23/12, fredag efter Kr. Himmelfartsdag etc.

Vi har en normering på 9,3 timer pr. barn pr.uge. Hovedvægten af personaletimer er lagt på formiddagene.

Det er meget forskelligt, hvor gamle børnene er, når de starter hos os. Det er også forskelligt hvor lang tid forældrene har til at køre barnet ind. Opstarten for barnet i Solstrålen vil derfor altid tage udgangspunkt i disse forskellige præmisser. Vi lægger vægt på at opstarten, hver gang sker i via dialog med forældrene om, hvad de forventer og mener passer dem og deres barn bedst.

Børnene skal være mødt inden kl. 9 med mindre andet er aftalt. Kl. 9 holder vi samling hvor vi synger og snakker om hvem der er kommet, og hvad dagen skal bringe.

Efter samling vil der være aktiviteter der kan spænde fra ture, legepladsleg, tumlelege og kreative udfoldelser.

Inden vi spiser kl.11 får børnene skiftet ble og tisset af ligesom de vasker hænder. Efter spisning er der tid til lidt højtlæsning, afslapning etc.

Mellem. 11.45 og 12 bliver børnene puttet i deres barnevogne i soveskuret. Der vil dog være en del afvigelser fra spise- og puttetid for de mindste børn der ofte har et mere individuelt søvnmønster.

Med mindre andet er aftalt, får børnene lov til at vågne af sig selv. Efter bleskift tilbydes et eftermiddagsmåltid i tidsrummet fra kl. 14.00 til kl. 15.30.

Sidst på dagen tilbydes mindre aktiviteter som puslespil, at tegne, at lege med perler osv.

Solstrålen tilbyder et formiddagsmåltid ca. kl.8.30, et let frokostmåltid kl.11 og et eftermiddagsmåltid. Til alle måltiderne hører brød. Vi tilstræber en sund og varieret kost der er økologisk i det omfang, det er muligt. Desuden tager vi hensyn til kulturelle og holdningsmæssige forskelle. Barnet tilbydes fortrinsvis vand og mælk at drikke. Hvis barnet ikke har fået morgenmad hjemmefra, kan barnet spise den medbragte morgenmad hos os. Et par gange om måneden laver vi mad sammen med børnene.

Vi er ikke sukkerfri! Ved festlige lejligheder som Solstrålen står for, bliver børnene indimellem tilbudt saft, kage osv. med mindre I har bedt os om at undlade at tilbyde jeres barn sukkerholdige fødevarer.
Vi har heller ingen restriktioner på det som forældre vælger at servere ved fødselsdage og forældrekaffe osv. så længe vi oplever at det holdes på et fornuftigt plan.
Vi sørger for hagesmække, vaskeklude, bleer og lødige sol-og numsecremer. Hvis I ønsker at vi benytter en anden creme end den vi tilbyder, medbringer I den selv. Vi vil gerne have at børnene er smurt med solcreme hjemmefra i sommerperioden. Vi eftersmører gerne sidst på formiddagen og om eftermiddagen. Som et af vores faste forårsprojekter kreerer børnene deres egen solhat, som de kan bruge i Solstrålen.

Forældrene medbringer skiftetøj, myggenet og godkendt barnevogn med sele.
Solstrålen råder over et antal barnevogne og krybber som vi låner ud, så forhør Jer om muligheden for at låne en sådan, hvis I er interesserede.

Vores pris ligger pt. mellem prisen for pasning i den kommunale dagpleje og vuggestue, nemlig 2900 kr. pr måned i 2018. Der vil ske en årlig regulering af prisen. Denne vil altid ske med mindst en måneds varsel. Vi opkræver betalingen på girokort, og opfordrer jer til at tilmelde jer PBS.

Der ydes søskenderabat på 85 %. Vi anbefaler at I selv henvender jer til pladsanvisningen for udregning af søskenderabat. Der kan søges om økonomisk- og social friplads.

Hvis barnet er sygt, må det ikke komme i Solstrålen. Dette både af hensyn til det syge barn og de andre der kan blive smittet. Et sygt barn er et barn der på grund af feber, dårlig mave, forkølelse og andet ikke kan deltage i en almindelig solstrålehverdag.

Der er mulighed for at få en samtale om hvordan jeres barn trives her efter opstartsfasen. Vi tilbyder desuden en samtale sidst i forløbet med vægt på børnehaveparathed. Vi vil selvfølgelig være til rådighed for yderligere samtaler hvis vi sammen skønner at der er et behov udover ovennævnte.

Comments are closed.